• Scrum@scale-201903
  • Shine-scrum-02
  • Arne_201903
  • Jim-banner
  • Cams2
  • Cal
  • Inner-training
  • Growth-process
  • Jens-heart-of-scrum
认证课程
最近公开课排期(下载)
开课时间课程名城市讲师
2019-07-07 ~ 09CSP-SM认证培训上海Evelyn Tian报名
2019-07-07 ~ 08CSPO认证培训上海Arne Ahlander安儒宣报名
2019-07-12 ~ 13CSM认证培训北京Jim Wang王军, Bob Jiang姜信宝报名

已结课程