• Agile-forum-beijing-2018
 • Agile-forum-shanghai-2018
 • Scrum@scale
 • A-csm
 • Cal1807
 • Shine-scrum-02
 • Arne-2018
 • Jim-banner
 • Cams2
 • Cal
 • Inner-training
 • Growth-process
 • Jens-heart-of-scrum
《精益开发实战》 Henrik Kniberg
Book29b
       《精益开发实战:用看板管理大型项目》以瑞典国家警署开发的大型项目为例,讲述在大型项目中如何具体应用看板方法和精益原则,详细介绍了项目中面临的诸多挑战及其应对策略,以及得到的各种经验教训。书中内容共分为两大部分,第一部分是全书核心,介绍如何实际工作;第二部分是技术讲解,概要介绍了敏捷和精益原则,阐述第一部分提到的因果图等实践做法。